AUTORSKÝ ZÁKON PO NOVELÁCH v roce 2024 (včetně licenční smlouvy a umělé inteligence)

event_img
Začátek:11.4.2024
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:14032024
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Aleš Kout
Cena:2290 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1990 Kč

Místo konání

Online seminář,  živý přenos.
Účastníci den před seminářem obdrží materiál k semináři.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením Vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

______________________________________________

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka:
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@ervc.cz
 • telefon: 608 397 354 nebo 725 993 812

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Aleš Kout - Specialista na autorské právo a právo v oblasti kultury a médií, který se této problematice věnuje již více než 30 let a zabývá se rovněž obecnou teorií autorského práva. Je zakladatelem konzultační kanceláře Art & Copyright, která se zaměřuje na služby nejen pro samotné autory a výkonné umělce, ale i pro uživatele autorských děl, jako jsou reklamní agentury, filmové a televizní produkce, divadla, nakladatelství a vydavatelství apod. Jim pomáhá řešit problémy, spojené s identifikací a vypořádáváním autorských práv, připravovat licenční autorské smlouvy a také optimalizovat náklady v této oblasti. Poskytuje rovněž služby v oblasti registrace a úschovy autorských děl. Podílel se v různých fázích na přípravách autorského zákona a publikuje na toto téma v odborných časopisech. Autorské a mediální právo také přednáší na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. V současné době pracuje v samostatném oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR.

Co je moje není tvoje!

Neoprávněným použitím autorského díla je naplněna skutková podstata správního deliktu podle autorského zákona, případně také trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s autorským právem. Závažnost trestného činu se přitom posuzuje podle míry zásahu do práv autora, resp. velikostí prospěchu z takového jednání získaného, případně podle toho, zda protiprávní jednání porušující autorské právo, vykazuje znaky obchodní činnosti či jiného podnikání neoprávněně jednající osoby. Osobami, kterým hrozí trestněprávní postih za porušení autorského práva, přitom mohou být nejen fyzické, ale i právnické osoby.

Poctivá věc se žádných soudů nebojí [Syrus Publilius].

 

 

 

Co se naučíte

Co se zásadně mění pro autory, vydavatele a uživatele?

S účinností od 5. ledna 2023 došlo k novelizaci zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Tato novela autorského zákona přináší zejména zlepšení postavení vydavatelů tiskových publikací, zavádí doplňkové online služby vysílatele a přináší úpravu licencí.

Interaktivní živé vysílání semináře, kdy se v průběhu výkladu mohou účastníci tázat ve vztahu k tématu na vše, co je zajímá.

 • Legislativní změny a rizika.

Aktuální legislativní změny, zejména novela autorského zákona a občanského zákoníku č. 429/2022 Sb. účinná od 5. ledna 2023 transponující Směrnici EP a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu a transpoziční novela OZ č. 374/2022 Sb. účinná od 6. ledna 2023 transponující Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží.

 • Umělá inteligence a autorské právo.

V souvislosti s rozmachem generativní umělé inteligence (dále jen „AI“) se v právní sféře otevírají otázky týkající se výkonu autorských a vlastnických práv. Rozeberete si jednotlivé aspekty autorského a vlastnického práva ve vztahu k AI. Určitě při své práci rádi využíváte nástroje jako ChatGPT nebo Midjourney, případně s tím aspoň koketujete. Měli byste si ale dávat pozor, co do AI nástrojů zadáváte ajak výstupy dále používáte. A to především, pokud je tvoříte na zakázku pro klienta. 

 • Bezchybná licenční smlouva.

Budeme řešit různé typy licenčních smluv, od smluv týkajících se průmyslového vlastnictví (ochranné známky, patenty), přes autorské a související licenční smlouvy (literární, architektonická a jiná díla, spolupráce s výkonnými umělci). Vedle samotných licenčních doložek budeme řešit také typická vedlejší ujednání v rámci jednotlivých odvětví.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Co přinesla novela autorského zákona a kde jsou možná rizika?

O složitosti autorského práva svědčí fakt, že dosud byl autorský zákon už sedmadvacetkrát novelizován.

Na online semináři se seznámíte se zatím poslední novelou autorského zákona č. 429/2022 Sb., která implementovala dvě směrnice týkající se autorského práva z roku 2019 a přinesla řadu změn týkajících se zejména digitálních platforem, vydavatelů periodik, ale také knihoven, muzeí a galerií. Zazní rovněž aktuální otázky vyplývající z aplikační praxe a judikatury ve vztahu k počítačovým programům, souvisejícím smluvním vztahům, využití blockchainu v autorskoprávní oblasti včetně NFT, umělé inteligenci, aj. též s přihlédnutím k právní úpravě evropské a aktuálním otázkám autorského práva v rámci Evropské unie. 

Budeme řešit také různé typy licenčních smluv, od smluv týkajících se průmyslového vlastnictví (ochranné známky, patenty), přes autorské a související licenční smlouvy (literární, architektonická a jiná díla, spolupráce s výkonnými umělci).

Získáte informace o aktuální praxi v roce 2024.

 

 

 

Časový harmonogram

Online seminář, živý přenos.

08.15-08.30    Připojení účastníků.
08.30-13.30    Odborný program

 

 

 

Osnova

Legislativní změny a rizika.

 • Úvod do problematiky autorského práva a potřeby jeho novelizace.
 • Vybraná ustanovení autorského zákona – nejčastější dotazy (např. zaměstnanecká díla, výjimky z práv, kolektivní správa práv).
 • Transpoziční novely autorského zákona a občanského zákoníku (zejména právo vydavatelů tiskových publikací, užití díla poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online, změny v úpravě licence a smlouva o poskytování digitálního obsahu).
 • Základní výklad pro orientaci v tématu:
  • Autorské dílo, vznik, obsah a trvání práva autorského.
  • Užití díla a licence (licenční smlouva) podle občanského zákoníku.
  • Zaměstnanecká díla.
  • Aktuální otázky autorského práva.

Umělá inteligence a autorské právo.

 • Co znamená AI v právním světě?
 • Lze chránit díla vytvořená robotem?
 • Na co si dát pozor při tvorbě datasetů?

Bezchybná licenční smlouva.

 • Licenční smlouva a principy závazkových vztahů podle občanského zákoníku.
 • Využití duševního a průmyslového vlastnictví na základě licenční smlouvy.
 • Ochrana podnikatelských zájmů při sjednávání licenční smlouvy.
 • Typická smluvní ujednání obsažená v licenční smlouvě.

Interaktivní diskuse a příklady z praxe.

 

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro všechny se zájmem o problematiku autorského práva, zejména:

 • Podnikatelům
 • Pracovníkům ve veřejné správě
 • Právníkům
 • Veřejnosti
 • Nositelům práv (autorům, výkonným umělcům ad.)

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil