Lektoři

Mgr. Svatopluk Šimek

Právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a poradce v problematikách občanského zákoníku. Dlouholetá manažerská praxe v řízení společností a podniků (Realitní kancelář Dachi s.r.o., Aford plast Brno s.r.o., Autopůjčovna ABC Brno).

Ing. Naděžda Vitulová

Emeritní ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou universitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

PhDr. Karel Voříšek

Moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz.

MVDr. Pavla Hobstová

Novinářka, redaktorka. S novinařinou a copywritingem má dlouholeté zkušenosti. Pracovala jako novinářka např. v Respektu, Lidových novinách, je scénáristkou TV dokumentů a autorkou několika tištěných i elektronických knih. \r\n

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. - ekonom, specialista na rozpočty měst, obcí a krajů s dlouholetou praxí, vedoucí katedry veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava.

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí (mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí) ve výkonu kontroly státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

Ing. Jan Škraňka

Marketingový a mediální konzultant, autor několika úspěšných guerillových a sociálních projektů.

Mgr. Věra Máchová

specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a personálních auditech - také Assessment Centre a Development Centre. Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Vystudovala FF MU Brno, obor: psychologie, specializace: psychologie organizace a práce. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000).

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

lektor, právník a ekonom zabývající se audity a organizací veřejných zakázek, obchodních soutěží a restrukturalizací podniků. Absolvent dvou vysokých škol (VŠE Praha, obor Zahraniční obchod a Právnická fakulta UK) působí jako poradce z oboru ekonomie i práva. V roce 2007 získal doktorát na PF UK na téma Spravedlnost ve starověké hebrejské tradici. Přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze, byl dlouholetým členem Národohospodářského ústavu J., Z. a M. Hlávkových. Pomáhal založit několik neziskových organizací a podílel se na jejich řízení. Absolvoval 3letý kurs o vedení Million Leaders Mandate (Equip) Johna Maxwella. Ve společnosti vede tým věnující se organizaci veřejných zakázek a výběrových řízení.

Ing. Soňa Cupalová

Lektorskou a vzdělávací činností se zabývá již patnáct let. Zaměřuje se na manažerské, komunikační a prezentační dovednosti, rétoriku a marketing. Působí jako VŠ a VOŠ pedagog (ČVUT, VŠRR, VOŠ ekonomických studií Praha), konzultantka a lektorka pro vzdělávací a poradenské agentury a v rámci projektů financovaných ESF. Je certifikovaným lektorem dalšího vzdělávání (certifikace NIDV). Součástí přípravy kurzů je analýza potřeb cílové skupiny, kterou přímo na kurzech doplňuje konkrétními potřebami účastníků se zřetelem na jejich pracovní pozice a úroveň znalostí. Důraz klade na praktickou aplikaci předávaných informací a možnost jejich okamžitého použití. Při workshopech a školeních využívá kromě jiného prvky neurolingvistického programování (je certifikovaná NLP Practitioner).

Alice Nehybová

Už přes 8 let působí jako lifestyle influencerka se zaměřením na osobní rozvoj a zdravý životní styl (https://slaskoualice.cz/). Má certifikaci u Lenky Černé na metodu emočních rovnic, která pracuje se změnou našich podvědomých vzorců chování, které utváří asi 95% našeho života, a absolvovala i několik kurzů u zahraničních mentorů (Joe Dispenza a Gina DeVee). Díky práci na sobě, aplikování Emočních rovnic i nejnovějších poznatků z neurovědy, žije svůj vysněný život, který si stále utváří podle svých představ. Specializuje se na témata jako je posílení sebehodnoty, napojení se na svoje vnitřní JÁ, odpuštění, přeprogramování mysli a našich destruktivních nastavení, upevnění vztahu s dětmi, partnerské vztahy a finanční podvědomí. Okrajově se věnuje i módnímu stylingu a dokáže poradit, jak se