Problémy z VELKÉ NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE a jejich řešení 2024

event_img
Začátek:9.4.2024
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2403201
Místo konání:On-line
Cena:2390 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2090 Kč

Místo konání

On-line seminář,  živý přenos.
účastníci den před seminářem (nejpozději  do večera) obdrží materiál ke kurzu.

Jak bude seminář probíhat:
- On-line přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před seminářem (nejpozději do večera) Vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 

Kontakty:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na seminář
 • další dotazy ohledně termínu semináře a fakturace

Zákaznická linka: 
pondělí - pátek:  10.00 - 13.00

 • e-mail: kurzy@ervc.czk
 • telefon608 397 354 nebo 725 993 812

 

 

 

O lektorovi

Buďte v obraze!

Online seminář k problémům z velké novely zákoníku práce a jejich řešení.

JUDr. Ladislav Jouza
Advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly uvedeným ministerstvem zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. V současné době je členem komise MPSV k přijímání opatření proti nelegální práci cizinců a pracovní skupiny ministerstva k legislativním opatřením v agenturním zaměstnávání. Má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. Pro naše vydavatelství napsal řadu odborných publikací, včetně komentářů k zákoníku práce, k zákonu o zaměstnanosti a k zákonům o mzdě a platu. Dále napsal několik metodických publikací z oboru pracovního práva, které byly určeny zejména mzdovým účetním, personalistům, bezpečnostním technikům i vedoucím zaměstnancům. Jde např. o publikaci Právní rádce mzdové účetní, Slovník pracovního práva, Vzory písemností ze zákoníku práce apod. S jeho publikační činností se setkáváme v podobě různých právních rad i metodických článků v právnických i neprávnických časopisech, jako jsou např. Právní rádce, Práce a mzda, Poradce podnikatele, Právo a zaměstnání, Průvodce pracovním právem atd. Na činnosti některých odborných právních časopisů se podílí rovněž jako člen redakční rady.

 

 

 

Co se naučíte

Dozvíte se nejen teorii a vysvětlení právní úpravy, ale zejména bude kladen velký důraz na praktické otázky, které souvisí s velkou novelou zákoníku práce a které činí problémy zaměstnavatelům a personalistům v praxi. Podrobně se seznámíte s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnocením a připomenutím problematických změn zákoníku práce v praxi roku 2024. Zaměříme se na praktické dopady jednotlivých úprav a s příklady z praxe. Bude dán prostor pro Vaše aktuální dotazy, poznatky, a možnost Vaše problémy případně sdílet s ostatními. Cílem je najít řešení Vašeho problému v souladu s právní úpravou.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Novela zákoníku práce se uplatňuje v personální praxi jen krátce. Přesto se již objevují problémy, na které je nutné odpovědět. Kromě toho existují otázky, které novela neřeší jednoznačně. Na online semináři Vám vysvětlíme a budeme řešit nejčastější praktické právní situace objevující se v personální praxi.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář,  živý přenos.

08.45-09.00 Připojení účastníků.
09.00-13.30 
Odborný program

 

 

 

Osnova

 • Legislativní aktuality v době konání semináře.
 • Oblast informovanosti.

Způsob informování zaměstnanců – další informace mimo  novelu zákoníku práce – důsledky  nesplnění povinnosti – informace k dohodám – sankce.

 • Informační povinnosti před vznikem pracovního poměru.

Vyžadování údajů o zaměstnancizjišťování předpokladů pro práci- zajištění vstupní lékařské prohlídky – seznámení s bezpečnostními předpisy.

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Stanovení a způsob výpočtu dovolené – mzdové příplatky,(práce ve svátek, noční práce, ztížené pracovní prostředí – práce v sobotu a v neděli – přestávky v práci s náhradou mzdy (odměny) – bezpečnostní přestávky – rozvrh pracovní doby – skončení dohody.

 • Práce na dálku.

Náhrada nákladů a za opotřebení vlastních prostředků- zajištění komunikace mezi pracovištěm a zaměstnancem – náhrada škody – posouzení pracovních úrazů- rozvrh pracovní doby – přestávky v práci.

 • Soulad práce a rodiny.

Úprava pracovní doby – vymezení důvodů – pečovatelská dovolená – přivýdělek při rodičovském příspěvku – návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené (možnost skončení pracovního poměru).

 • Pracovní doba.

Problémy s nepřetržitým odpočinkem – nová úprava přesčasové práce ve zdravotnictví- zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy- částečné pracovní úvazky.

 • Doručování.

Zmaření doručení – elektronické doručování – doručování do datové schránky – sdělení důvodů výpovědi v odmítnuté písemnosti.

 • Význam vnitřního předpisu.

Pro nová práva a nároky po novele zákoníku práce.

 • Změny v souvisejících předpisech.

Zákon o inspekci práce – zákon o státní službě.

 • Změny v zákoně o zaměstnanosti  od 1.ledna 2024.
 • Příspěvky zaměstnavatelům od úřadu práce v roce 2024.
 • Diskuse, odpovědi na dotazy.

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil