DATOVÉ SCHRÁNKY: nová pravidla ve spisové službě v roce 2024

event_img
Začátek:17.4.2024
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2403203
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Jan Schwaller
Cena:2490 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2190 Kč

Místo konání

On-line seminář,  živý přenos
Účastníci den před seminářem obdrží materiál ke kurzu.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@ervc.cz 
 • telefon:  608 397 354 nebo 725 993 812

 

 

 

O lektorovi

Mgr. Jan Schwaller - vedoucí oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob, Archiv hlavního města Prahy. Je uznávaným odborníkem na problematiku archivace. Má bohatou publikační činnost a je zkušeným lektorem. Prošel řadou metodických jednání s původci, kde se řešila problematika uchovávání digitálních dokumentů i z důvodu datových schránek.

Poznejte nová pravidla užívání datových schránek v roce 2024.

Zaměřeno především na praktické příklady, konkrétní situace, včetně judikatury. 

Postupy a problémy datových schránek pod vedením praktika s 15letou praxí!

 

 

 

Co se naučíte

Nenechte se zaskočit a buďte připraveni na změny v roce 2024!

Poznejte novinky v komunikaci přes datovou schránku a praxi ve spisové službě.

Seznamte se s aktuální situace v oblasti datových schránek a jejich využívání.

 • Projdete si všechna možná úskalí jejich používání a upozorníme Vás na časté chyby jak ze strany firem, tak úřadů. 
 • Zaměřeno především na praktické příklady, problémy a řešení konkrétních situací, včetně aktuální judikatury.

Co ještě se dozvíte ...

Informační systém datových schránek (ISDS) v kontextu správy dokumentů zejména pak v souvislosti s jejich správným příjmem, oběhem, podepisováním a ukládáním. Vše v kontextu zákona č. 300 - 2008 Sb. (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) a také s kroky, které musí organizace plnit při náležité implementaci nařízení eIDAS v kontextu zákonů č. 297 - 2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a souvisejících.

Dozvíte se aktuální informace vyplývající z novel této legislativy. Dozví se, kdo a kdy musí datovou schránku používat, jak s datovou schránkou pracovat, jak nakládat s dokumenty doručovanými do DS. 

Pozornost bude věnována i problematice elektronického podpisu, souvislostem se spisovou službou a převádění dokumentů metodou autorizované konverze. 

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Spisová služba prošla dalším legislativním třeskem!

Co přineslo automatické zřizování datových schránek v roce 2023?

Pozor na datové schránky, které postihly od 1. 1. 2024 další změny!

 • Víte, jak správně datovkou odesílat dokumenty a jak si poradit s jejich podepisováním?
 • Jak je konvertovat z papírové podoby do digitální a naopak?
 • Kde všude můžete datovku použít a ulehčit si práci?
 • Jaké nástroje použít a jakým způsobem vše archivovat?
 • S kým musíte nově komunikovat pouze skrz datovku?
 • A jaké novinky zaznamenala formulářová podaní?

Blíží se také novela Info zákona, která dopadne i na Vás!

Jaké informace budete muset nově poskytovat?

A to není zdaleka všechno.

EU připravuje novou směrnici NIS 2, která nastaví radikální pravidla kybernetické bezpečnosti.

Jak se dotkne každodenní praxe spisovkářů?

Seznamte se komplexně a prakticky s využíváním datových schránek ve spisové službě a eGovernmentu. V průběhu všech bloků budete upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el. podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby.

Poradíme, jak nastavit a využívat stále nové funkcionality. Upřesníme, zda je nutné autorizovaně konvertovat všechny dokumenty doručené datovou schránkou.

 

 

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živé vysílání.

08.45-09.00  Připojení účastníků.
09.00-13.30  Odborný  program. 

 

 

 

Osnova

I. Úvod do problematiky ISDS

 • Základní pojmy při správě elektronických dokumentů
 • Právní úprava institutu ISDS ISDS jako součást spisové služby
 • E-government, MV ČR, síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán

II. ISDS jako součást spisové služby

 • Spisový a skartační řád – začlenění správy elektronických dokumentů
 • Další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy elektronických dokumentů
 • Technické a právní aspekty datových zpráv
 • Bezpečnostní rizika v oblasti správy elektronických dokumentů
 • Elektronické systémy spisových služeb
 • ISDS jako součást systémů spisových služeb
 • Příjem datových zpráv
 • Struktura datové zprávy
 • Problematika formátu ZFO
 • Problém fikce pravosti digitálního podpisu
 • Problém digitální kontinuity

III. Praktická aplikace zákona 297 - 2016 Sb.

 • Základní informace k zákonu o službách vytvářejících důvěru
 • Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
 • E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro všechny subjekty, které musí datovou schránku používat ze zákona: 

 • orgány veřejné moci na všech úrovních, 
 • subjekty zapsaným v obchodním rejstříku,
 • případně dalším subjekty.

Ale také zejména:

 • OSVČ, které zatím nemají datovou schránku zřízenou a datová schránka jim bude zřízena
 • OSVČ, které datovou schránku zřízenou již mají a chtějí se dozvědět podstatné praktické informace pro její praktické používání
 • u právnických osob pro statutární zástupce spolků, nadací, ústavů, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšných společností
 • pracovníky, kteří budou nově datovou schránku obsluhovat

Velmi užitečné pro:

Zástupce veřejné správy (zejména těm, kteří zodpovídají za výkon spisové služby – metodikům spisových služeb), úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků. 

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil