XVII. NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ČR

event_img
Začátek:9.8.2023
Konec:10.8.2023
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2308301
Místo konání:
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:5000 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:3590 Kč

Místo konání

9.8.2023  - Sraz účastníků u společného oběda.

Krčma "U dwau Maryí", Parkán č. p. 104, Český Krumlov https://www.2marie.cz

Volitelné eventy (nutno objednat a uhradit samostatně).

 • Oběd:                                                                                        350,- Kč
 • Zámek Český Krumlov:                                                           250,- Kč
 • Egon Schiele Art Centrum:                                                      230,- Kč
 • Museum Fotoatelier Seidel:                                                     150,- Kč
 • Muzeum voskových figurín a zrcadlový labyrint:                   190,- Kč
 • Otáčivé hlediště „Egon Schiele - autoportrét“:                 1 000,- Kč

 


10.8. 2023  - Konferenční program a společenský večer.

Místo konání konferenčního dne 10.8. od 9.00.
Bellevue Hotel Český Krumlov
Adresa: Latrán 77, 381 01 Český Krumlov

Kontaktní osoba  organizátora konference na místě konání konference dne 10.8.2023:
Bc. Kateřina Hejdučková
tel.: 
775 419 709

 


Ubytování si účastníci potvrzují a hradí sami.

POZOR !!! - Pro účastníky sněmu platí možnost rezervace ubytování v hotelu  ,,Bellevue Hotel Český Krumlov" do 28.7.2023 za zvýhodněnou cenu (viz níže).
 

Postup rezervace ubytování za zvýhodněnou cenu:
Rezervace pokojů je možná jen  do 28.7.2023.
Potvrzovat ubytování je nutné  na e-mailu reservation@bellevuehotels.cz a v rezervaci je nutné uvést heslo SNĚM23. Poté účastník obdrží potvrzení rezervace do mailu a veškeré provozní informace. Parkovací karty na parkoviště P2 budou mít zájemci k dispozici na recepci (1 denní stojí 280 Kč, 2 denní 500 Kč)

Cena ubytování za zvýhodněnou cenu  (účastníci si hradí sami):
Superior jednolůžkový....................2200 Kč/pokoj/noc
Superior dvoulůžkový....................2600 Kč/pokoj/noc
V ceně je zahrnuta snídaně, DPH a poplatek městu

kontakt: BELLEVUE HOTEL Český Krumlov
+420 380 720 111, +420 724 945 730
reservation@bellevuehotels.cz

 

__________________________________________________________

 

Zákaznická linka pro více informací o konferenci:
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@ervc.cz
 • telefon:  725 993 812
 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na "sněm"
 • další dotazy ohledně ubytování, organizace a fakturace

 

 

 

 

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

Ve znamení nových vládních opatření a očekávání ožehavých problematik 2023 - 2024.

XVII. ročník charismatického sněmu a Genius Loci Českého Krumlova.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

 

 

Co se naučíte

ZAŘAĎTE SE MEZI AKTÉRY S VLIVEM A VIZÍ.

Pokládáme si za čest pomáhat Vám všem, kterým leží na srdci ekonomický, hospodářský, kulturní a sociální rozvoj regionů ČR a jejich dobrá správa. Orientace a zaměření sněmu je na hledání potenciálu pro rozvoj měst a obcí, regionální politiku, ekonomickou prosperitu a sociální soudržnost v regionech. Cílem sněmu je spojit aktéry s vlivem a vizí toho, jak by se mohla národní regionální politika vyvíjet.

V tomto okamžiku máme tu čest předložit Vám aktuální harmonogram, a těšíme se, že naše pozvání přijmete a společně vytvoříme důstojnou a příjemnou atmosféru letošnímu sněmu. Očekáváme účast významných a důležitých hostů, kteří vystoupí se svými příspěvky a podněty. 

ZÁMĚR:

Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Tematické zaměření je na oblast aktuální legislativy, managementu regionálního rozvoje, municipálního marketingu, cestovního ruchu a využití potenciálu kultury jako významného rozvojového faktoru. Přednášející budou prezentovat nejen teoretická východiska a návrhy řešení, ale i příklady dobré praxe ve vybraných odborných tématech.  Důležitou součástí je otevřená diskuze, která Vám může pomoci nalézt konkrétní řešení.


EVENTY :
Připravili jsme pro Vás nejen nabitý konferenční program, ale také možnost poznat něco z kulturního života z historického města a památky UNESCO. Eventy, které Vám nabízíme jsou volitelné a můžete si rezervovat všechny, nebo jen ty, které Vás nejvíc osloví.

Oběd v krčmě „U dwau Maryí“
Krčma ve středověkém domě, kde se zastavil čas. Dům byl postaven obdobně jako ostatní domy v ulici v prostoru mezi dvěma hradbami - v parkánu, v jedné z mladších středověkých stavebních etap rozšiřování vnitřního města, jehož přirozeným jádrem bylo náměstí a okolo se rozrůstající zástavba v meandru řeky Vltavy. Původně zde asi stál jednopatrový dům přimknutý z vnitřní strany k parkánové hradbě Zřejmě v renesanční etapě bylo do staršího klenutého jednopatrového prostoru vloženo mezipatro s černou kuchyní a pravděpodobně i nastavěno 1. patro s druhou černou kuchyní a obytnou místností s trámovým malířsky zdobeným záklopovým stropem. Později byl objekt rozšířen o přístavbu k vnější straně parkánové hradby a byly zde zřízeny prostupy hradebním zdivem. Uvnitř domu se tak nyní nachází až 1 m silná parkánová hradební zed' Současné řešení fasády je barokní a pod touto vrstvou se dochoval renesanční omítkový plášť Při restaurátorském zásahu v roce 1950 byly na fasádě nalezeny dva nástěnné mariánské obrazy. Malba P. Marie Mariazellské mezi okny 1. patra je mladší, pochází z druhé poloviny 18. století, spodní obraz datovaný 1714, viditelný dnes již pouze v obrysech s fragmenty původní barevnosti, je opatřen doprovodným již neúpiným německým textem s prosbou P. Marie o ochranu obyvatelů domu. Pod Pannou Mariazellskou v 1. patře byla při průzkumu zjištěna starší renesanční malba.

Hrad a zámek v Českém Krumlově.
Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Prohlídka původních historických zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Součástí prohlídkové trasy je mimo jiné zámecká kaple sv. Jiří, eggenberský sál se "zlatým" kočárem a proslulý rokokový maškarní sál.

Egon Schiele Art Centrum.
Egon Schiele se otevřením Art Centra v roce 1993 do Českého Krumlova vrátil. Vedle celoroční výstavy kreseb a akvarelů a dokumentační výstavy k životu a dílu umělce je k vidění Schielem navržený vlastní nábytek, posmrtná maska a jediná Schieleho plastika. Egon Schiele Art Centrum je mezinárodně uznávanou a velmi navštěvovanou institucí.Vedle stálé expozice věnované dílu a životu Egona Schieleho nabízí galerie na ploše 3.000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění 20. a 21. století. 

Aktuálně ke shlédnutí výstavy:

Janz Franz (1946 - 2017), umělecký solitér rakouského malířství druhé poloviny 20. století, původem ze Štýrského Hradce, spolužák z učiliště a kamarád Arnolda Schwarzeneggera. Později číšníkem v Salzbugu. Samouk, který měl blízko k prostředí rockové hudby, začíná na konci osmdesátých let intenzívně malovat. Prvními vzory jsou mu van Gogh, Gaugin či skupina „Blaue Reiter“, především ale Egon Schiele. Schiele se stal jeho uměleckým vzorem, "jedničkou", kterou bylo třeba porazit. Objeven Hermannem Nitschem na letní akademii v Salcburku v roce 1991 stává se Janz Franz mezinárodně úspěšným ovšem zároveň enfant terrible rakouské umělecké scény. Jeho vysoce emocionální a spontánní malba čerpá ze stavů vzrušení stimulovaných šamanismem a rockovou hudbou, které ho přivádějí duševně i fyzicky na hranice jeho možností. Zvířata, démoni a čarodějnice, které musí být vyhnány, obývají jeho bohatý svět. Rebelský, antimoderní, romantický a svým způsobem osamělý. Janz Franz dává malbě na svých často velkoformátových a barevných obrazech nezaměnitelnou, novou a vitální sílu. Umělec je zastoupen ve významných veřejných i soukromých sbírkách, mj. Museum der Moderne v Salzburku a ve vídeňské sbírce Sammlung Leopold. Zápůjčkami z menších i velkých soukromých sbírek klade výstava důraz na populární, často přízračné obrazy zvířat i na energické rock'n'rollové obrazy.

Ivana Lomová (nar. 1959 v Praze), vystudovala architekturu a od kreseb, ilustrací a komixů přešla v 90. letech k malbě.  V obrazech Ivany Lomové se objevuje vážnost, nostalgie a krása každodennosti. Jde o silné emocionální setkání s okolní realitou, často zpracovávanou až po letech, kdy jako skici slouží konvolut fotografií a kdy je jako vzácné koření přimíchávána fantazie umělkyně. Přes užití realistické malby jsou její obrazy zvláštně snové a svojí láskou k městu (ale i chybějícími obyvateli města) připomínají Schieleho malby Krumlova. 

Museum Fotoatelier Seidel.
Fotoateliér Seidel je mimořádný kulturní projekt světového významu. Zastavíte se v minulosti a necháte se okouzlit místem, které skrývá příběh o počátcích fotografie, pohnutý osud průkopníků tohoto řemesla i fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a první poloviny 20. století. Josef Seidel a jeho syn František ve svých dílech mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského pohraničí - památky, vesnice a sídla, která již mnohdy neexistují. Projekt se významně dotýká jak německé otázky, tak nešťastného poválečného vývoje v tehdejším Československu, což se odráží ve vlastní fotografické tvorbě i v pohnutém osudu rodiny Seidlových. Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se Museum Fotoateliér Seidel řadí ke skutečným světovým unikátům.

Muzeum voskových figurín a zrcadlový labyrint.
Výstavní prostor muzea voskových figurín je koncipován na šesti stech metrech čtverečných. Ve sklepení můžete obdivovat umění středověkých řemesel, upoutá vás alchymistická dílna, ukázka staré krčmy. Nahlédnete pod ruce jihočeských rybářů a budete se divit, na co lovili v dřívějších dobách kapry. Prohlídka samotných voskových figurin je zajímavým zážitkem. Poznáte tu řadu různých osobností. Například Bedřicha Smetanu, Charlieho Chaplina, Dalajlámu nebo Švejka. Vše je zde působivě nasvíceno a doprovodí vás i zvukové efekty, takže si odnesete téměř dokonalý dojem ze středověku.    Na prohlídku muzea navazuje zrcadlový labyrint, který patří mezi největší v evropě.    Labyrint tvoří 90 zrcadel, kterými se budete hodně motat a hledat cestičky, kudy se z něj dostat. Nebudete vědět, která cesta je skutečná a která jen zdáním. Unikátně navržená síň chodeb  vytváří totiž efekt nekonečné řady chodeb a optických klamů. Na hlavní síň navazuje v horním patře budovy ještě další část tvořená čirými zrcadly. Součástí celé atrakce je obludárium se zrcadly, které deformují hlavy, nohy i celá těla příchozích.

Otáčivé hlediště v zámeckém parku.
Otáčivé hlediště Český Krumlov je originálně řešené hlediště přírodního plenérového divadla, umístěné v zahradě českokrumlovského zámku. Jeho historie sahá do roku 1958, kdy je prosadil v Čechách naturalizovaný scénograf lotyšského původu Joan Brehms (1907–1995) společně s tehdejším režisérem Jihočeského divadla Ottou Haasem. Princip otáčivého hlediště, zasazeného do po staletí vytvářeného zámeckého lesoparku s rokokovým zámečkem Bellarie, je velikou předností, kterou nemají k dispozici ani jiné slavnější venkovní scény v zahraničí, jakými jsou například jezerní jeviště v Bregenzu, aréna ve Veroně či středomořské amfiteátry. Jevištní plocha je tvořena rozlehlým parkem, který umožňuje využívat ojedinělost nádherné scenérie zámecké zahrady, která vytváří pro divadelní příběhy jedinečnou atmosféru. V případě hudební produkce – tedy převážně operních a baletních představení – je spojení hudby, tance a okolní přírody mimořádným uměleckým zážitkem.
 

Čekají Vás krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Obce a města jsou základem našeho státu.

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

Ve znamení nových vládních opatření a očekávání ožehavých problematik 2023 - 2024.

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

Cílem sněmování měst, obcí a regionů  je poskytnout prostor pro sdílení informací o aktuálních tématech mezi vrcholnými představiteli, odborníky v oblasti veřejné správy a zástupci z řad volených představitelů měst a obcí.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

Otáčivé hlediště - balet "Egon Schiele - autoportrét".
Účastníci sněmu mají možnost 9.8. večer, den před konáním sněmu, shlédnout premiéru baletu. Mohou vstoupit do světa za zrcadlem v tanečním projektu kombinujícím zvuk, světlo, scénu a pohyb v zámecké zahradě Českokrumovského zámku.

Vyhlášený společenský večer.
Součástí "sněmu" je velmi oblíbený společenský večer s živou jindřichohradeckou kapelou  "Los Filipos" a jejich Paganinim, houslovým virtuózem. Večer doplňuje raut a tombola.

Genius Loci místa konání.

Sněm se záměrně koná ve výstavném historickém městě Český Krumlov, které může a dovede nabídnout nejen svou krásu architektonickou a kulturní, včetně okolní přírody, do které naši předci toto sídlo zasadili, ale i současné společenské, kulturní a turistické programy a aktivity. Účastníci sněmu mohou načerpat inspiraci a nejednu zkušenost pro realizaci obdobných aktivit ve svých obcích i městech, a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj lokalit, měst a obcí plošně po celé republice.  

 

Zájem o účast je vždy značný. Účastníci předchozích ročníků sněmu se již těší na letošní setkání a další noví zájemci také přibývají.

Budeme rádi, když se přidáte také.

 

 

 

Časový harmonogram

9. srpna 2023  - Volitelné eventy a prohlídky
(Eventy nejsou zahrnuty v konferenčním poplatku, hradí se samostatně dle Vašeho výběru. Výběr eventů, prosíme, uveďte do poznámky v přihlášce).

Sraz:  Krčma "U dwau Maryí", Parkán č. p. 104, Český Krumlov https://www.2marie.cz

Časový prostor

Event

Místo konání

12.30 - 14.00

Oběd

           Krčma "U dwau Maryí"

14.15 - 18.00

Volitelné prohlídky

 • Zámek Český Krumlov.
 • Egon Schiele Art Centrum.
 • Museum Fotoatelier Seidel.             
 • Muzeum voskových figurín a zrcadlový labyrint.                 

20.45

Balet "Egon Shiele - autoportrét"

   Otáčivé hlediště Český Krumlov
   U Zámecké zahrady 

   www.otacivehlediste.cz

 


10. srpna 2023  - Konferenční program sněmu.

Místo konání:  Bellevue Hotel Český Krumlov
Adresa: Latrán 77, 381 01 Český Krumlov
https://www.bellevuehotelkrumlov.cz/

Kontaktní osoba  organizátora konference na místě konání konference dne 10.8.2023:
Bc. Kateřina Hejdučková
tel.: 775 419 709

Časový harmonogrampřesný obsah programu

Časový prostor

Téma

Přednášející

09.00–09.30

Registrace účastníků

09.30 – 09.50

Zahájení.

Příklady dobré praxe města Český Krumlov.

Jiřina Nehybová
Ředitelka spolku ERC

Alexandr Nogrády
Starosta města  Český Krumlov

     9.50 –10.30

Novinky ve vztahu k obcím z dílny ODK.

Změny zákonů o ÚSC.

Mgr. Gregor Dušička

Vedoucí oddělení dozoru,
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly.

Ministerstvo vnitra ČR

 

Časový prostor

Téma

Přednášející

10.30 – 11.10

Postavení starostů, radních a zastupitelů v systému veřejné správy.

Ing. Marie Kostruhová

Externí odborná konzultantka Ministerstva vnitra ČR

11.10 – 11.45

Nenápadný půvab centralizace (samosprávy a stát).

JUDr. Tomáš Louda, CSc.               
Vedoucí katedry Veřejné správy Právnické fakulty

Západočeská univerzita v Plzni

11.45 –12.10

České Budějovice – příklad dobré praxe.

Evropské hlavní město kultury 2028

Ing. Lukáš Černý

Manažer kandidatury Budějovice 2028

12.10 –12.20

PRO města a obce (představení časopisu)

Zdroj informací z dění ve světě veřejné správy.

Petr Pfleger

Jednatel a manažer časopisu PRO města a obce

12.20 –13.00

Oběd

13.00 –13.40

Nový dražební zákon (NZVD) – se zřetelem na zpeněžení majetku města či obce.

Ing. Zdeňka Niklasová
Vedoucí Oddělení veřejných dražeb

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

13.40 –14.20

Aktuality z oblasti regionálního a urbánního rozvoje

(podpora revitalizace brownfieldů, pevnostních měst, současná a budoucí podpora z fondů EU a národních zdrojů, možnost dotazů a diskuze).

Mgr. Miroslav Daněk                                
Vedoucí odd. řízení Strategie regionálního rozvoje při odboru regionální politiky           

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

14.20 –15.00

Územní rozvoj municipalit ve světle aktuální kulturní politiky.

Možnosti využití kulturních památek ve městech a obcích pro kulturní eventy a formy  jejich ekonomického vyhodnocení (účinnosti) v kulturní politice obcí a měst.

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.           
Vedoucí katedry Arts Managementu,
Fakulta podnikohospodářská,

Vysoká škola ekonomická v Praze

15.00 –15.30

Praktické poznatky ze zadávání veřejných zakázek.

Aktuality v poskytování příspěvků  SFDI.

JUDr. Ing. Antonín Krejčí, MBA

Právník Státního fondu dopravní infrastruktury ČR,

specialista na zadávání veřejných zakázek,

externí vysokoškolský učitel na katedře práva České zemědělské univerzity v Praze.

15.30 –16.20

Nový stavební zákon na úseku územního plánování

 

Nový stavební zákon na úseku stavebního řádu

Ing. Roman Vodný, Ph.D.
Ředitel odboru územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Martin Daněk
Vedoucí technického oddělení, Odbor stavebního řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

16.20–17.00

Závěr sněmu 2023.

 

10. srpna 2023  - Sdružovací společenský večer a neformální výměna zkušeností.
(účast na společenském večeru je zahrnuta v konferenčním poplatku)

Místo konání: LEYLARIA – hotel a restaurace v srdci Českého Krumlova.
Dlouhá ulice č.p. 96, Český Krumlov
 
https://www.leylaria.cz

19.00-19.30

Přípitek účastníků konference.

Od 19.30

Společenský večer.

Neformální diskuse k problematikám rozvoje obcí a lokalit. Výměna praktických zkušeností účastníků sněmu.

Doprovodný program:

- raut

- živá hudba Los Filipos

- tombola

 

 

 

 

Osnova

TEMATICKÉ ZAOSTŘENÍ:

 • AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA A CO SE CHYSTÁ.
 • NOVÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ.
 • OČEKÁVÁNÍ OŽEHAVÝCH PROBLEMATIK 2023 - 2024.
 • REGIONÁLNÍ ROZVOJ A VÝKON DOBRÉ SPRÁVY.
 • POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU PRO MÉSTA A OBCE.
 • KULTURA JAKO EKONOMICKÝ FENOMÉN PRO ROZVOJ OBCÍ A LOKALIT.
 • AKTUÁLNÍ DOTACE A JAK DÁL PO ROCE 2023.
 • SOCIÁLNÍ DIALOG V REGIONECH.
 • PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A PŘEDSTAVENÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ.

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

S KÝM SE MŮŽETE POTKAT: Naše vstřícná nabídka je směřována na starosty, místostarosty, tajemníky, zastupitele, vedoucí management měst, obcí a krajů na jedné straně, a zástupce z neziskového sektoru, soukromého sektoru, odborníky, experty, poradce a představitele akademické obce na straně druhé. Oslovujeme také investory a podnikatele a zástupce médií. Zveme rovněž další VIP představitele politického a společenského života.

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil