icon_about
O nás
icon_consulting
Dotační poradenství
icon_education
Vzdělávání
icon_conference
Konference

Zákaznická linka ERC:

______________________________________________________________________________

Kontakt pro  požadavky týkající se kurzů realizovaných do konce roku 2020

---------------------------------------------------------------------

Pěkně nám to sviští!

Úspěšně realizujeme také on-line kurzy, na které vás srdečně zveme.

Velice si vážíme vaší přízně a těší nás Váš zájem!

Všechny, zatím připravené, kurzy najdete ZDE

Ale zveřejňujeme pravidelně ještě další kurzy, tak nás pravidelně sledujte.

Děkujeme, Váš natěšený tým ERC.

Vítejte!

Chcete se vzdělávat?

Máte nějaký dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat!

ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

Sídlo - fakturační údaje:

Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací  centrum) z.s.
Pekařská 246/80,
602 00 Brno

IČ : 08351732
Pobočný spolek není plátcem DPH !

Hlavní spolek, sídlo a prostory v Praze:

ERC (Evropské regionální vzdělávací  centrum) z.s.
Korunní 2506/106,
101 00 Praha 10 - Vinohrady

IČ : 06107486
DIČ: CZ06107486
Spolek je plátcem DPH !

___________________________________________________________________________________________________

Jsme moderní a otevřená nezisková organizace s aktivním přístupem ke vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost vzdělávacích programů, které jsou akreditované u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR. V nabídce naleznete vzdělávání pro podnikatele, veřejnou správu, neziskový sektor i jednotlivce. Veškeré vzdělávacích programy jsme vyvinuli s předními odborníky, erudovanými lektory, tvůrci legislativních norem, a zkušenými experty z praxe.

POSLÁNÍ

Podporujeme rozvoj regionů, jejich demokratizaci a profesionalizaci. Zajišťujeme celoživotní vzdělávání, projektové poradenství, utváří komunikační platformy a podporuje princip partnerství  veřejné správy, neziskových organizací a soukromého sektoru.

VIZE

Jsme uznávanou, moderní a otevřenou společností. Máme  aktivní přístup k poskytování vzdělávání a poradenství, včetně zavádění nových a netradičních metod. Prioritami našich služeb jsou efektivita, kvalita a využitelnost. Dynamicky reagujeme na potřeby celoživotního vzdělávání.   Jsme profesionální tým ve svém oboru a našim krédem je spokojený klient.

CÍLE

Hlavním cílem je  profesionalizace činnosti veřejné správy, neziskových organizací a soukromého sektoru a podpora jejich spolupráce.

Dosahujeme svých cílů poskytováním efektivních, kvalitních a využitelných informačních, vzdělávacích a poradenských služeb.

Jedná se především o nabídku inovativních  vzdělávacích programů, které jsou akreditované u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR. Dynamicky reagujeme na potřeby vzdělávání veřejné správy, neziskových organizací, firemních subjektů i jednotlivců z řad široké veřejnosti. Veškeré vzdělávací programy vyvíjíme s předními odborníky, erudovanými lektory, tvůrci legislativních norem a zkušenými experty z praxe.

V neposlední řadě pomáháme se zpracováním a zformulování m projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu.

HODNOTY

                         _________________________________________________________________________________________________________

 Spolupráce (nejen) na podporu celoživotního vzdělávání.

ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.
a
Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

Utváříme systém spolupráce, podle praktických zkušeností.

Obě neziskové organizace si vytyčili zaměření a podporu takto:

Tvorba vzdělávací politiky ve prospěch zvyšování kvalifikace cílových skupin obou partnerů.

Rozvoj celoživotního vzdělávání a výměna zkušenosti, včetně spolupráce s předními odborníky, erudovanými lektory, tvůrci legislativních norem, a zkušenými experty z praxe.

Vývoj a předkládání vzdělávacích programů k jejich akreditaci na MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Poradenská, kozultační arealizační činnost zaměřená na: obce, města, kraje, regiony, neziskové organizace, organizace v oblasti kultury, sportu, mládeže, zdravotnictví, školství, životního prostředí, oblasti sociální a mezinárodní spolupráci a možnosti čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

Podpora začleňování znevýhodněných občanů do společnosti a na trh práce.

Podpora osvětové, kulturní a společenské činnosti na podporu dětí a mládeže.

Podpora aktivizace seniorů a jejich začleňování do kulturního a společenského života.

Podpora veřejného sektoru a soukromého sektoru v EU a ČR, osvěta o dotačních mechanizmech EU a jejich fondů, spolupráce na projektech.

Podpora spolupráce občanů, občanských iniciativ, obecně prospěšných společností, spolků, nadací a dalších institucí v rámci EU.

Vztahy mezi oběma organizacemi se řídí principy partnerství, včetně rozdělení úkolů, povinností a finančních podílů na této činnosti.

Veškeré vzdělávací programy prezenčně i on-line:

školení,

kurzy,

semináře,

workshopy.

Veškeré rekvalifikační programy akreditvané u MPSV ČR.

Vzdělávání osob se zdravotním postižením.

___________________________________________________________________________

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR):

Vyplněním kontaktního formuláře uděluji souhlas obecně prospěšné společnosti Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s., a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt.

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů a obchodních nabídek spolku.

Zásady zpracování osobních údajů ERC najdete ZDE 

Why play somewhere if on crypto crash you can hit the jackpot.

Kontaktujte nás

Vaše jméno:
Váš email:
Text:
Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře:

Naši partneři

Kontakty

Název:ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum), z.s.
Ulice:Korunní 106
Město:Praha 10 - Vinohrady
PSČ:10100
E-mail:kurzy@ervc.cz
Telefon: