Na programové období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se např. o následující programy:

Více informací o nových operačních programech se dozvíte zde.

Aktuální výzvy v rámci IROP

Aktuální výzvy v rámci OPZ

Aktuální výzvy v rámci OPVVV

V případě zájmu o konzultaci k příslušným operačním programům a zájmu o zpracování projektové žádosti napište na projekty@i-erc.cz

 

Dotační audit

Pokud máte zájem o rychlé prověření projektového záměru, vyplňte následující formulář a my Vám do 7 dnů zašleme rešerži dotačních možností s návrhem řešení.

Údaje o kontaktní osobě

Titul:Jméno:Příjmení:
Funkce:Adresa:
Email:Mobil:Telefon:Fax:


Titul:Jméno:Příjmení:
Funkce:Adresa:
Email:Mobil:Telefon:Fax:

Veřejný sektor
Podnikatelské subjekty
NGO

Subjekt veřejného sektoru

IČO:Název subjektu:Okres:
Zřizovatelem RO/PO je:Název zřizovatele:Počet obyvatel:

Podnikatelský subjekt

IČO:Název subjektu:Počet zaměstnanců
Rok 1. účetní uzávěrky:Druh účetní evidence:
Jsem exportér:Exportuji do roku:Hlavní OKEČe společnosti:

Nezisková nestátní organizace

IČO:Název subjektu:Rok založení:

Hlavní záměr organizace


Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: